» Odstoupení od kupní smlouvy
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

                         

                                                  

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY    

do 14 dní od převzetí zboží

Prodávajícíc:   Internetový obchod  GALANTERIE 2M      IČ  46854479

Adresa pro odeslání zboží:      GALANTERIE 2M

                                            Gerská 34

                                            323 00  Plzeň

Kupující:   Jmého a příjmení  ..................................................................

               Ulice a č.p.   ..........................................................................

               Město a PSČ   ........................................................................

               Telefon   ...............................................................................

               e-mail   ................................................................................

V souladu § 1829 zákona č. 89/2012 OZ tímto odstupuji  od smlouvy ze dne ................................

a č. faktury...............................................a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a

náklady na dodání zboží z internetového obchodu Galanterie2M

na  č. účtu......................................................................./povinný údaj/

                                           ....................................................

                                                 datum a podpis kupujícího

ODc5ZWQxOG