Prodejna Gerská


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

  1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy vy nebo třetí osoba určená vámi, s výjimkou dopravce, převezme zboží.

Rozhodnete-li se od kupní smlouvy odstoupit, postupujte prosím následovně:

Informujte nás o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy e-mailem, který zašlete na adresu info@galanterie2m.cz . Následně zabalte zboží určené k vrácení a odešlete ho spolu s vyplněným formulářem na odstoupení od smlouvy na adresu: Gerská 34, Plzeň 323 00 tel.: 773 539 009.

Přijetí odstoupení od kupní smlouvy vám bezodkladně potvrdíme e-mailem. 

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme, ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů od dne, kdy nám bude doručeno vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Úhrada bude provedena převodem na účet kupujícího, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dní od dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. 

Upozorňujeme vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním v čase od jeho doručení do okamžiku jeho vrácení jiným způsobem než je nutné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

     3. Formulář na odstoupení od smlouvy

Tímto oznamuji/oznamujeme, že odstupuji/odstupujeme od kupní smlouvy na
toto zboží/od smlouvy.

Adresa pro odeslání zboží: Galanterie2M , Gerká 34, 323 00 tel.: 773 539 009, info@galanterie2M.cz

Zadejte

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:

Ulice č. p.:

Město a PSČ:

Telefon:

e-mail:

Faktura č.:              

Číslo účtu k proplacení, jen když je odlišné od účtu platby objednávky:

Datum a podpis kupujícího

 

MzM2NDc