OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod Galanterie 2M.

Provozovatel: Galanterie 2M, Miroslava Marešová

Gerská 34, 323 00  Plzeň

IČ 46854479

Bezpečnost a ochrana informací:

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka jsou důvěrné, budou použity pouze pro doručení zboží na adresu zákazníka a nebudou zveřejněny, ani jinak zneužity, nebudou poskytnuty třetím osobám.Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Bez souhlasu zákazníka proto není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Zákazník dává provozovateli souhlas ke shromažďování osobních údajů odesláním objednávky. Zákazník má právo písemně požádat o vymazání osobních údajů z databáze.

Nákupní řád:

Prodávájící má právo ověřit si před odesláním zboží objednávku telefonicky nebo e-mailem, dále má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, dále má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno společně s platným telefonickým a meilovým kontaktem. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Avšak kupní smlouva se uzavírá okamžikem odeslání obejdnávky, vyjímkou je vyprodání zásob, o této skutečnosti bude zákazník informován.

Reklamace:

Reklamační řízení se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Reklamace se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou v délce 24měsíců. Neprodleně po obdržení zásilky je kupující povinen zboží zkontrolovat, pokud zjistí závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na faktuře nebo telefonicky nebo meilem. Prodejce s kupujícím reklamaci okamžitě projedná. Oznámení je třeba učinit okamžite bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou dnů od převzetí, přičemž uplynutím této doby se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pro uplatnění reklamace je třeba doložit doklad o nákupu zboží a přesný popis závady.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Odstoupení od smlouvy znamená, že kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dnů. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Kupující hradí při odstoupení od kupní smlouvy poštovné v plné výši.

Vrácení zboží:

Do 14 dnů od převzetí zboží zákazníkem lze písemně odstoupit od kupní smlouvy. Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prostřednictvím internetového obchodu Galanterie 2M garanci vrácení peněz po dobu 14 dnů od zakoupení zboží.  Peníze se vrací bankovním převodem na účet zákazníka. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nekompletní, nefunkční a použité.

Podmínky pro vrácení peněz:

Zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje. Zásilku, kterou se vrací prodejci zboží od kupujícího je nutné doručit prodejci nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení tohoto zboží kupujícím, ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které kupující vrací a žádost o vrácení zboží a peněz/uveďte č. účtu/, prodejce vrací pouze cenu zboží, nikoli zaplacené zpětné poštovné.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Dodací podmínky:

Zboží je dodáváno výhradně prostřednictvím společnosti Česká pošta s.p. jako balík s dobírkou /145,-Kč/.  Objednávku může zákazník zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před odesláním zboží. V jiném případě může provozovatel požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Dodací lhůty:

Zboží označené "skladem" je zasíláno do týdne po obdržení objednávky - většinu zboží odesíláme následující den - potvrzujeme e-mailem vyřízení objednávky.  Na zboží, které objednáváte podle vzorníku si vyhrazujeme dodací lhůtu 3 týdny. Zboží na objednávku vyřizujeme individuelně, termín je dohodnut buď e-mailem nebo telefonicky. V případě jakýchko-li nejasností nás kontaktujte.

Platební podmínky:

Ceny jsou smluvní, limity pro slevové akce jsou vždy bez DPH, zákazník platí zboží hotově poště při převzetí, veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem, který slouží zároveň jako dodací list, zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Zboží zasíláme pouze v tuzemsku.

Závěrečné ustanovení:

Obchodní podmínky internetového obchodu Galanterie 2M jsou platné a závazné výlučně pro fyzické osoby a vztahy se řídí občanským zákoníkem, na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením §409 obchodního zákoníku.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného, poštovného uvedeného v internetovém obchodě Galanterie 2M.

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Platné od 1.1.2014

YTk1NmRk