OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod Galanterie 2M.

Provozovatel: Galanterie 2M, Miroslava Marešová

Gerská 34, 323 00  Plzeň

IČ 46854479

Obchodní podmínky byly stanoveny dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /dále jen OZ/ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalších účinných právních předpisů.

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu https://www.galanterie2M.cz.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem. Potvrzuje, že se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem řádně seznámil.

Bezpečnost a ochrana informací:

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka jsou důvěrné, budou použity pouze pro doručení zboží na adresu zákazníka a nebudou zveřejněny, ani jinak zneužity, nebudou poskytnuty třetím osobám.Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Bez souhlasu zákazníka proto není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Zákazník dává provozovateli souhlas ke shromažďování osobních údajů odesláním objednávky. Zákazník má právo písemně požádat o vymazání osobních údajů z databáze.

Nákupní řád:

Prodávájící má právo ověřit si před odesláním zboží objednávku telefonicky nebo e-mailem, dále má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, dále má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno společně s platným telefonickým a meilovým kontaktem. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Kupní smlouva se uzavírá okamžikem odeslání objednávky.

V případě, že kupující  v "objednávce" zvolí kombinaci osobního vyzvednutí na prodejně prodávajícího a úhrady kupní ceny předem /bez ohledu na způsob úhrady/, je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.

Reklamace:

Reklamační řízení se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Reklamace se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou v délce 24měsíců. Neprodleně po obdržení zásilky je kupující povinen zboží zkontrolovat, pokud zjistí závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na faktuře nebo telefonicky nebo meilem. Prodejce s kupujícím reklamaci okamžitě projedná. Oznámení je třeba učinit okamžite bez zbytečného odkladu. Pro uplatnění reklamace je třeba doložit doklad o nákupu zboží a přesný popis závady.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do 14 dnů od doručení a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s číslem účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též formulář zasílaný společně se zbožím. Odstoupení lze zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo adresu elektronické pošty prodávajícího info@seznam.cz

 Vrácení zboží:

Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1729 odst. 1 OZ  nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno nebo jeví známky použití, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započítat svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak kupujícímu takto sníženou kupní cenu §1833 OZ.

Podmínky pro vrácení peněz:

Zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje. 

V případě, že kupující  odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Dodací podmínky:

Zboží je dodáváno výhradně prostřednictvím společnosti Česká pošta s.p. jako běžná zásilka balík je účtováno 99,-Kč až 145,-Kč dle velikosti balíku.  

Dodací lhůty:

Zboží označené "skladem" je zasíláno do týdne po obdržení objednávky - většinu zboží odesíláme následující den - potvrzujeme e-mailem vyřízení objednávky.  Na zboží, které objednáváte podle vzorníku si vyhrazujeme dodací lhůtu 3 týdny. Zboží na objednávku vyřizujeme individuelně, termín je dohodnut buď e-mailem nebo telefonicky. V případě jakýchko-li nejasností nás kontaktujte.

Platební podmínky:účtujeme

Ceny jsou smluvní, limity pro slevové akce jsou vždy bez DPH. Prodávající zašle mailem fakturu zákazníkovi. Po zaplacení převodem na účet prodávajícího je zboží zasláno zákazníkovi prostřednictvím ČP.

Zboží zasíláme pouze v tuzemsku.

Závěrečné ustanovení: /

Obchodní podmínky internetového obchodu Galanterie 2M jsou platné a závazné výlučně pro fyzické osoby a vztahy se řídí občanským zákoníkem, na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením §409 obchodního zákoníku.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného, poštovného uvedeného v internetovém obchodě Galanterie 2M.

V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím může kupující využít možnost mimosoudního řešení sporu. Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce /http:www.coi.cz/ a postupovat podle pravidel tam uvedených.

Obchodní podmínky může prodávající měnit a doplňovat.

Platné od 1.3.2021

Zjc4M2IxYj